Kinh doanh phế liệu

12:01 22/10/2019

Tuy nhiên còn nhiều cơ sở kinh doanh phế liệu trên toàn quốc vẫn hoạt động và kinh doanh phế liệu khi chưa đáp ứng được những quy định đã được đưa ra.

Thu mua phế liệu là một hình thức kinh doanh góp phần làm sạch môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên. Hiện nay, thu mua phế liệu được công nhận là một ngành nghề. Chính vì nên tìm hiểu rõ những điều kiện, quy định trước khi có ý định mở vựa thu mua phế liệu. Vậy kinh doanh phế liệu cần điều kiện gì? 

Tìm hiểu đôi nét về hình thức kinh doanh phế liệu

Kinh doanh, tái chế phế liệu là ngành nghề kiếm sống khá phổ biến của một lượng lớn người lao động hiện nay, góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên, mang lại nguồn thu nhập cho người dân. Tuy nhiên nó lại như một “quả bom nổ chậm”, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Nhiều điểm thu mua phế liệu mọc lên tự phát, không tuân thủ các quy định về kinh doanh, môi trường, phòng chống cháy nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các hộ dân xung quanh, cũng như làm mất mỹ quan thành phố, khu dân cư…

Với nhiều điểm thu mua phế liệu mọc lên tự phát, không tuân thủ các quy định về kinh doanh, môi trường, phòng chống cháy nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các hộ dân xung quanh, cũng như làm mất mỹ quan thành phố, khu dân cư…

Chính vì thế các chủ cơ sở kinh doanh nên thực hiện đúng các yêu cầu đặc thù của loại hình kinh doanh này (như vị trí đặt cơ sở, các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường…)

Xem thêm >> dịch vụ kế toán tại Hà Nội

Kinh doanh phế liệu cần điều kiện gì?

Theo như quy định của pháp luật nhà nước ban hành đưa ra thì những cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu đồng, thu mua phế liệu nhôm… Nếu muốn kinh doanh phế liệu phải đáp ứng được các tiêu chí cơ bản để giảm thiếu tối đa, hạn chế thấp nhất những rủi ro, nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại về tài sản, con người và môi trường xung quanh.

Căn cứ theo luật Bảo vệ môi trường 2014

Căn cứ theo luật Bảo vệ môi trường 2014 thì các doanh nghiệp kinh doanh phế liệu chỉ có thể hoạt động khi đáp ứng các điều kiện cấp phép thu mua phế liệu gồm:

  • Được cấp giấy phép thành lập theo luật doanh nghiệp 2014 ( bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2015)

  • Thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường. Tiến hành lập và đăng ký xác nhận vào những đề án bảo vệ môi trường đơn giản

  • Giấy xác nhận về phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cung cấp

  • Có đủ kho bãi đạt chuẩn để chứa phế liệu

Cơ sở pháp lý chuyên ngành

  • Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014

  •  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

  • Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ TNMT quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Tuy nhiên còn nhiều cơ sở kinh doanh phế liệu trên toàn quốc vẫn hoạt động và kinh doanh phế liệu khi chưa đáp ứng được những quy định đã được đưa ra. Yêu cầu chính quyền các cấp và ngành chức năng cần xử lý cương quyết các cơ sở kinh doanh vi phạm nhằm đảm bảo môi trường sống, sức khỏe người dân và cảnh quan đô thị.

Xem thêm >>> dịch vụ kế toán thuế tại Hà Nội